Rs.1 par moi pou Edik zanfan lor lekolozi

by Brian Dean

  • 250,000

    Funding Goal
  • 1,497

    Funds Raised
  • 4 Days to go
Minimum amount is ₨12 Maximum amount is ₨
Organised by

Brian Dean

Invit to bann kam partisipe!

Invite your friends : Increase your chances by sharing your money pot and give the most incredible gift!

WhatsApp Facebook Messenger Facebook Email link

Moneypot Details

Eco-Warriors™ li enn zwe lor portab pou bann zanfan 6 a 11 an. Dan zwe la bann la apran ramass salte, met li dan poubel ki bizin ek bann zanfan la apran zistwar ek zeografi Moris ek Rodrig.

 

Zwe Eco-Warriors™ diponib a tou bann zanfan lekol primer, depi first ziska trwaziem lor tablet ki zot gagne dan lekol. Ena plis ki 89,000 zanfan ki gagn akse ek Eco-Warriors dan Moris zordi. Eco-warriors™ li osi sel zwe lor kontinan lafrik net ki ena enn patronaz l’UNESCO.

 

Kontribisyon pou ki nou kav kontign apran bann zanfan protez lanvironman Moris ek Rodrig li zis Rs.1 par moi, li fer Rs.12 par lane pou enn zafan! (Moins ki enn per dal puri).

 

Zot kontribisyon pou servi pou:

 

1 . Devlop ban nouvo staz dan zwe Eco-Warriors™

2 . Organiz ek devlop ban aktivite lor lekolozi pou ban zanfan

3 . Sansibiliz ek ankouraz piblik pou kontribiye dan ledikasyion ekolozik

 

Nou kont lor zot kontribisyon pou kav kontign edik nou bann fitir zenerasyon protez nou mama later!

 

Sey Zwe la Ici: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pandawolf.ecowarriorstuto
Vizit nou website: www.ecowarriors.app

 

 

NameBacked AmountDate
Keshav Jugtah 10028-05-21
Sharon Duportail Duportail 5023-05-21
Anoushka MOHIT 20022-05-21
Anonymous 5020-05-21
Loona Anseereeganoo 5018-05-21
Anonymous 20016-05-21
Priya Soukhee 2516-05-21
Sophie Arnasala 10016-05-21
Diane Maigrot 5015-05-21
Jean pascal Chellen 10014-05-21
Leroux Jennifer 5014-05-21
Bottr Marie Anthonia 1513-05-21
Marie Christine Lasplaces 5013-05-21
Anonymous 2513-05-21
Nabil Moolna 20013-05-21
Anonymous 20013-05-21
Salem Emilien 2013-05-21
Sylviane Savanian 1213-05-21

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rs.1 par moi pou Edik zanfan lor lekolozi”

Your email address will not be published. Required fields are marked *