Rs.1 par moi pou Edik zanfan lor lekolozi

by Brian Dean

  • 250,000

    Funding Goal
  • 1,497

    Funds Raised
  • 0 Days to go
This campaign has been invalid or not started yet.

Invit to bann kam partisipe!

Invite your friends : Increase your chances by sharing your money pot and give the most incredible gift!

WhatsApp Facebook Messenger Facebook Email link

Moneypot Details

Eco-Warriors™ li enn zwe lor portab pou bann zanfan 6 a 11 an. Dan zwe la bann la apran ramass salte, met li dan poubel ki bizin ek bann zanfan la apran zistwar ek zeografi Moris ek Rodrig.

 

Zwe Eco-Warriors™ diponib a tou bann zanfan lekol primer, depi first ziska trwaziem lor tablet ki zot gagne dan lekol. Ena plis ki 89,000 zanfan ki gagn akse ek Eco-Warriors dan Moris zordi. Eco-warriors™ li osi sel zwe lor kontinan lafrik net ki ena enn patronaz l’UNESCO.

 

Kontribisyon pou ki nou kav kontign apran bann zanfan protez lanvironman Moris ek Rodrig li zis Rs.1 par moi, li fer Rs.12 par lane pou enn zafan! (Moins ki enn per dal puri).

 

Zot kontribisyon pou servi pou:

 

1 . Devlop ban nouvo staz dan zwe Eco-Warriors™

2 . Organiz ek devlop ban aktivite lor lekolozi pou ban zanfan

3 . Sansibiliz ek ankouraz piblik pou kontribiye dan ledikasyion ekolozik

 

Nou kont lor zot kontribisyon pou kav kontign edik nou bann fitir zenerasyon protez nou mama later!

 

Sey Zwe la Ici: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pandawolf.ecowarriorstuto
Vizit nou website: www.ecowarriors.app

 

 

Name Backed Amount Date
Keshav Jugtah 100 28-05-21
Sharon Duportail Duportail 50 23-05-21
Anoushka MOHIT 200 22-05-21
Anonymous 50 20-05-21
Loona Anseereeganoo 50 18-05-21
Anonymous 200 16-05-21
Priya Soukhee 25 16-05-21
Sophie Arnasala 100 16-05-21
Diane Maigrot 50 15-05-21
Jean pascal Chellen 100 14-05-21
Leroux Jennifer 50 14-05-21
Bottr Marie Anthonia 15 13-05-21
Marie Christine Lasplaces 50 13-05-21
Anonymous 25 13-05-21
Nabil Moolna 200 13-05-21
Anonymous 200 13-05-21
Salem Emilien 20 13-05-21
Sylviane Savanian 12 13-05-21

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rs.1 par moi pou Edik zanfan lor lekolozi”

Your email address will not be published. Required fields are marked *