Production de l’album Gran Nwar

by Stewelderson Jean Casimir

  • 250,000

    Funding Goal
  • 13,600

    Funds Raised
  • 0 Days to go
This campaign has been invalid or not started yet.

Invit to bann kam partisipe!

Invite your friends : Increase your chances by sharing your money pot and give the most incredible gift!

WhatsApp Facebook Messenger Facebook Email link

Moneypot Details

Bonswar,

Mo prezant mo mem Casimir Jean Stewelderson, enn artis poet, slamer ek raper me an gro mo kontan lekritir. Depi ki mo ena 10 an mo ladan ek monn kre enn platform ki apel SlamUp Poésie pou permet lezot ki kouma mwa kontan lar gagn lasenn pou eksprim zot.

Zordi mo vinn ver zot parski mo ena enn proze dan mo leker. Proze la se mo premye album rap/slam morisyen ki apel Gran Nwar ki mo mari porte dan mo leker. Kifer ? Parski se mo rev e osi parski monn trouv lafors slam, lafros bann mo ki kapav fer lor enn Dimounn ek liber parol. Mo album inn fini bizin dir fer 75% travay gras a Matthieu Thomas dan so stidio ek enn lekip kamouad ki ena Blackbox Production me pou ki album la kapav sorti bizin anrezistre li, met lor cd e poz li deor.

Pou fer sa malerezman avek Covid tousala bizin finans. Mo vinn ver zot pou demann zot enn soutien, enn koudme pou ki proze la ouver so lizie parski la li ansint li zis anvi ne. Ninport komie mo kont lor zot.

 

Mo deviz dir Trase, afors trase to bizin gagn enn desin

Name Backed Amount Date
Percy Yip Tong 1,000 13-03-22
Yaminee Hoolash 500 07-03-22
Livio Bien-Aimé 500 03-03-22
K. Belle continuation 500 01-03-22
Eric Ste marie 100 28-02-22
Jason Lily 200 13-02-22
René Sébastien 100 13-02-22
Stephanette Ducasse 500 12-02-22
MaryQueenie Adam 500 08-02-22
Therese Didier 200 06-02-22
Venitia Acou de froberville 500 31-01-22
Jessica Rabaye 300 29-01-22
Anonymous 200 28-01-22
Abrefa Elsa 500 28-01-22
Anonymous 300 28-01-22
Julien Couronne 1,000 23-01-22
Fabrice Mulin 1,000 23-01-22
Patrick Belcourt 1,000 23-01-22
Guillaume Silavant 500 23-01-22
Deane Thomas 2,500 20-01-22
Jean Moorence Werner Hoffsteade 100 20-01-22
Anonymous 1,000 19-01-22
Kenny Leonore 100 19-01-22
Jeevesh Augnoo 500 18-01-22

Messages from contributors

Manz ar li. Lekritir form nou kiltir, to bann parol kre enn lekol. –– Jeevesh Augnoo

Bonn sans dan sa lavantir la mo espere to ressi panser debenn –– Jean Moorence Werner Hoffsteade

Keep spreading your love brother –– Deane Thomas

Mo souhaite toi tout le meilleur Tewel. Et pas hésiter n’importe qui lheure –– Fabrice Mulin

Manz ar li, mo krwar dan tw et amen flambo la loin –– Julien Couronne

Love & Respect –– Therese Didier

Manz ar li! –– Jason Lily

Big up penseur bravo frero –– Eric Ste marie

Belle continuation –– K. Belle continuation

Mo at pou ekout sa album la biento. Manz ar li T-Well! –– Livio Bien-Aimé